[Bug 479874] Review Request: mingw32-postgresql - postgresql development library's libpq