ορθογραφικός έλεγχος για το install-guide

Show replies by date

4568
days inactive
4568
days old

trans-el@lists.stg.fedoraproject.org

Manage subscription

0 comments
1 participants

Add to favorites Remove from favorites

tags (0)
participants (1)
  • Dimitrios Typaldos