Δημόσια διαβούλευση για ορολογία πληροφορικής (ΕΛΟΤ)

Show replies by date

4190
days inactive
4278
days old

trans-el@lists.stg.fedoraproject.org

Manage subscription

6 comments
3 participants

Add to favorites Remove from favorites

tags (0)
participants (3)
  • Christos Trochalakis
  • Dimitrios 'sehh' Michelinakis
  • Simos Xenitellis