Μετάφραση μενού σε διανομές που βασίζονται σε GNOME

Show replies by date

3628
days inactive
3629
days old

trans-el@lists.stg.fedoraproject.org

Manage subscription

2 comments
2 participants

Add to favorites Remove from favorites

tags (0)
participants (2)
  • Simos Xenitellis
  • Thanos Lefteris