Witam,
w jaki sposób można dostać paczkę do tłumaczenia - gdzie można dowiedzieć się wiecej na temat tłumaczenia dla projektu?

Pozdrowienia

W dniu 27 sierpnia 2010 14:00 użytkownik <trans-pl-request@lists.fedoraproject.org> napisał:
Wysyłanie wiadomości na listę trans-pl:
       trans-pl@lists.fedoraproject.org

Zapisanie lub wypisanie się przez stronę WWW:
       https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/trans-pl
lub przez email, wyslij wiadomość ze słowem 'help' na adres
       trans-pl-request@lists.fedoraproject.org

Osoba opiekująca się tą listą dyskusyjną:
       trans-pl-owner@lists.fedoraproject.org

Odpowiadając na tą wiadomość, zmień jej tytuł na coś znaczącego więcej
niż "Re: Paczka trans-pl...".


Dzisiejsze tematy:

  1. [Bug 484497] Polish translation tracking bug (bugzilla@redhat.com)


----------------------------------------------------------------------

Message: 1
Date: Thu, 26 Aug 2010 11:38:44 -0400
From: bugzilla@redhat.com
Subject: [Fedora-trans-pl] [Bug 484497] Polish translation tracking
       bug
To: fedora-trans-pl@redhat.com
Message-ID:
       <201008261538.o7QFcibX022698@bzweb01.app.bz.hst.phx2.redhat.com>
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"

Please do not reply directly to this email. All additional
comments should be made in the comments box of this bug.


https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=484497

Bug 484497 depends on bug 502533, which changed state.

Bug 502533 Summary: Updated Polish translation of libguestfs
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=502533

          What    |Old Value                   |New Value
----------------------------------------------------------------------------
        Resolution|                            |UPSTREAM
            Status|ASSIGNED                    |CLOSED

--
Configure bugmail: https://bugzilla.redhat.com/userprefs.cgi?tab=email
------- You are receiving this mail because: -------
You are on the CC list for the bug.


------------------------------

--
trans-pl mailing list
trans-pl@lists.fedoraproject.org
https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/trans-pl

Koniec Paczka trans-pl, Tom 25, Numer 2
***************************************--
Łukasz Kozłowski
-----------------------------------------
luke.kozlowski@gmail.com
+48500059770